Stadionkollegiet tilbyder

Stadionkollegiet er et midlertidigt bofællesskabstilbud for unge voksne borgere med varig psykisk og fysisk funktionsnedsættelse eller særlige behov. Der ydes individuel bostøtte efter servicelovens § 85. Der er døgndækning på stedet samt udadgående natkalds-ordning.

Stadionkollegiets formål er:

• At skabe et ungdomsmiljø, hvor den unge kan udvikle sin egen identitet.

• At skabe et ungdomsmiljø, hvor den unge kan blive afklaret om fremtidsmuligheder samt oparbejde såvel praktiske som sociale færdigheder, med henblik på størst mulig selvstændighed, med udgangspunkt i botræning og udflytning til egen bolig.

• At give de unge en mulighed for, gennem sociale aktiviteter med andre unge, at udvikle egne netværk.

• At være med til at afklare og udvikle de unges selvstændighed.

• At hjælpe de unge med at få afklaring omkring fremtidig bolig, beskæftigelse og uddannelse.

Det forventes, at alle borgere i samarbejde med medarbejderne på stedet inddrages mest muligt i praktiske gøremål såsom rengøring, madlavning og tøjvask.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår på www.viborg.dk.

Stadionkollegiet er normeret til 25 borgere.

Sidst opdateret: 12.06.2018