Borger/pårørende samarbejde

På Stadionkollegiet lægges der vægt på, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv.
Dette sker via samtaler med den enkelte borger. Borgerne har fuld selvbestemmelse over eget liv.

Der pågår et stort motivationsarbejde ved de borgere, der er knap så motiverede for at tage imod støtten.
Borgerne har medbestemmelse på indsatsområderne og målene i delhandleplanen, og på hvordan støtten tilrettelægges.

Endvidere har borgerne indflydelse på fælles aktiviteter og madplan. Borgerne har på husmøder vedtaget husregler.

Hver 2. anden uge afholdes der husmøde i de to grupper. Her tales der blandt andet om ting, der er sket, ting der skal ske, der laves madplaner, aftales oplevelser og meget andet.

Det prioriteres højt, at der er et velfungerende samarbejde med pårørende, i det omfang borgeren ønsker det.
Der afholdes 2 åbne husmøder om året, hvor pårørende som udgangspunkt er velkommen til at deltage.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger- og/eller pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgere på alle boenheder, og disse mødes 4-6 gange om året samt to gange årligt med Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Find mere information og referater via linket her.

Sidst opdateret: 05.07.2018